Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
<< Mar 2021 >> 
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Reklama
Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego - kryteria oceniania
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 maja 2013 06:10

1. Charakterystyka egzaminu maturalnego ustnego z języka angielskiego od roku 2012

 

Zgodnie z informatorem maturalnym, opracowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, od roku 2012 zmianom  ulega egzamin ustny z języka obcego. Zmiany te dotyczą:

 1. poziomu egzaminu – dotychczas uczniowie zdawali egzamin podstawowy lub rozszerzony, obecnie jest jeden poziom egzaminu, jednakowy dla wszystkich uczniów
 2. wprowadzenia rozmowy wstępnej
 3. kryteriów oceniania ( omówione są one w części II )
 4. typów zadań  - przedstawia je poniższa tabela:

 

 

 

L.p. Typ zadania Czas na przygotowanie się Czas trwania Opis zadania
 1.  Rozmowa wstępna  -  około 2 minut Egzaminator zadaje zdającemu kilka pytań, związanych z jego życiem oraz zainteresowaniami ( pytania te związane są z 15 tematami ze standardów wymagań egzaminacyjnych,  ( czyli np. świat przyrody, podróżowanie i turystyka, itd. ) UWAGA: Rozmowa ta jest oceniana przez komisję pod względem umiejętności językowych, tzn. oceniany jest zakres i poprawność struktur leksykalno-gramatycznych, wymowa i płynność wypowiedzi.
 2.  Rozmowa z odgrywaniem roli  30

maks. 3 minuty

(wliczając czas na zapoznanie się z zadaniem)

 Zdający musi omówić 4 elementy, zawarte w tymże poleceniu. UWAGA: Jeśli zdający wykorzystał czas na przygotowanie się do tej rozmówki, zostaje mu się 2 min.30 sek. na przekazanie informacji zawartych w poleceniu.
3.   Opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania  - maks. 4 minuty  Zdający opisuje osoby, podaje co robią osoby na zdjęciu oraz opisuje miejsce. Pierwsze pytanie dotyczy tego, co dzieje się na zdjęciu, dwa pozostałe dotyczą opinii zdającego w obrębie jednego z 15 tematów maturalnych, związanych z tematyką zdjęcia ( czyli np. szkoły, życia towarzyskiego i rodzinnego, podróżowania i turystyki itd. ). W związku z tym, że na to zadanie przeznaczone jest maks. 4 minuty, czyli powiedzmy 1 minuta przypada na opis zdjęcia oraz 3 minuty na odpowiedzi na 3 pytania.
4.   Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego oraz odpowiedzi na 2 pytania   1 min.

maks. 5 minut

(wliczając czas na zapoznanie się z zadaniem)

 Zdający ma przed sobą 2 zdjęcia; z tych zdjęć wybiera JEDNO, które jego zdaniem najlepiej spełnia warunki podane w poleceniu oraz uzasadnia swój wybór. Zdający ma również wyjaśnić dlaczego odrzuca pozostałe zdjęcia. Następnie odpowiada na 2 pytania egzaminującego; pytania te związane są z tematyką zdjęcia, ale dotyczą opinii zdającego na dany temat.
 -  -  -  Ogółem cały egzamin: około 15 minut  -

 

 

 

2. Kryteria oceniania oraz punktacja egzaminu maturalnego ustnego z języka angielskiego:

 

Od 2012 r. zmianie ulegają również kryteria oceniania oraz punktacja egzaminu maturalnego ustnego z języka angielskiego. Kryteria oceniania przedstawia poniższa tabela:

 

L.p.

Kryteria oceniania

Punktacja

Ogółem punktów

1.

Sprawność komunikacyjna (oceniana w każdym zadaniu osobno, bez uwzględnienia rozmowy wstępnej)

0 – 6 p.

18 p. (6p. x 3 zadania)

2.

Zakres struktur leksykalno-gramatycznych (oceniany w całej wypowiedzi zdającego, z uwzględnieniem rozmowy wstępnej)

0 – 4 p.

4 p.

3.

Poprawność struktur leksykalno-gramatycznych(oceniana w całej wypowiedzi zdającego, z uwzględnieniem rozmowy wstępnej) 

0 – 4 p.

4 p.

4.

Wymowa(oceniana w całej wypowiedzi zdającego, z uwzględnieniem rozmowy wstępnej) 

0 – 2 p.

2 p.

5.

Płynność wypowiedzi (oceniana w całej wypowiedzi zdającego, z uwzględnieniem rozmowy wstępnej) 

0 – 2 p.

2 p.

-

-

-

 Maks. za cały egzamin - 30 p.

 

 

2 1. Ocena sprawności komunikacyjnej – objaśnienie:

 

Zgodnie z informatorem maturalnym, sprawność komunikacyjna oceniana jest w każdym z 3 zadań osobno ( bez uwzględnienia rozmowy wstępnej ).

Etapy oceny sprawności komunikacyjnej są następujące:

aokreślenie do ilu elementów w każdym z zadań zdający się odniósł oraz ile z nich rozwinął ( zgodnie z tabelą A, przedstawioną poniżej ). Przyjmuje się, że każde zadanie składa się z 4 elementów:

Zad. 1 Rozmowa z odgrywaniem roli – te 4 elementy są to 4 kwestie, które ma omówić zdający ( czyli innymi słowy ma przekazać 4 informacje )

Zad. 2 Opis ilustracji i odpowiedź na 3 pytania – tutaj 4 elementy tego polecenia wynikają z:

 • opis zdjęcia – to pierwszy element
 • odpowiedź na pierwsze pytanie – to drugi element
 • odpowiedź na drugie pytanie – to trzeci element
 • odpowiedź na trzecie pytanie – stanowi czwarty element

Zad. 3 Wypowiedź na podst. materiału stymulującego oraz odpowiedź na 2 pytania – w tymże zadaniu 4 elementy wynikają z:

 • wybór zdjęcia najlepiej spełniającego warunki podane w poleceniu oraz uzasadnienie swojego wyboru – to pierwszy element
 • wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych zdjęć – to drugi element
 • odpowiedź na pierwsze pytanie – to trzeci element
 • odpowiedź na drugie pytanie – stanowi czwarty element

Punkty za sprawność komunikacyjną ( od 0 – 6 p. ) przyznaje się zgodnie z tabelą A:

 

Tabela A

Do ilu elementów zdający się odniósł?

Ile elementów rozwinął?

4

3

2

1

0

4

6 p.

5 p.

4 p.

3 p.

2 p.

3

4 p.

3 p.

2 p.

1 p.

2

3 p.

2 p.

1 p.

1

1 p.

0 p.

0

0 p.

 

Przykład oceny ( obojętnie któregokolwiek z 3 zadań ): Zdający odniósł się do wszystkich 4 elementów tego polecenia, ale rozwinął tylko 2 elementy – zgodnie z tabelą otrzymuje 4 punkty ( zaznaczone w tabeli na niebiesko ).

Inna sytuacja: zdający odniósł się do 2 elementów oraz rozwinął także 2 elementy – otrzymuje 3 punkty według tabeli ( zaznaczone na zielono ).

aokreślenie zakresu pomocy ze strony egzaminującego oraz w przypadku zad. 1 – adekwatności wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy lub zadanego pytania. . Jeśli zdający nie potrzebuje lub bardzo rzadko potrzebuje pomocy ze strony egzaminującego, a przypadku zad. 1. – jeśli jego wypowiedzi są adekwatne do tematu i kontekstu rozmowy lub zadanego pytania – wtedy nie odejmujemy od liczby punktów, przyznanych wg. Tabeli A żadnych punktów. Jeśli natomiast tak nie jest, to od punktów przyznanych wg. Tabeli A będzie trzeba odjąć 1 lub 2 punkty, zgodnie z tabelą B, przedstawioną poniżej.

 

Tabela B

 • zdający nie potrzebuje LUB bardzo rzadko potrzebuje pomocy ze

            strony egzaminującego

 • [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ wypowiedzi zdającego są adekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego

punkty wg tabeli A

 • zdający czasami potrzebuje pomocy ze strony egzaminującego
 • [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ/LUB wypowiedzi zdającego są częściowo nieadekwatne do 

            tematu oraz wypowiedzi egzaminującego                             

punkty wg tabeli A

minus 1

(do zera)

 • zdający potrzebuje znacznej pomocy ze strony egzaminującego
 • [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ/LUB wypowiedzi zdającego są często nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego

punkty wg tabeli A

minus 2

(do zera)

 

 

2.2 Kryteria oceniania zakresu struktur leksykalno-gramatycznych

            Zakres struktur leksyklano-gramatycznych oceniany jest w całej wypowiedzi zdającego, łącznie z rozmową wstępną. Sposób ich oceny przedstawia poniższa tabela:

 

Tabela C

 

4 p.

szeroki zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada się na

tematy proste i złożone, formułując wypowiedź na tematy złożone rzadko stosuje słowa

oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości, takie jak miły, interesujący, fajny

3 p.

zadowalający zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada się

na tematy proste i złożone, formułując wypowiedź na tematy złożone stosuje jednak głównie

słowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości, takie jak miły, interesujący, fajny

2 p.

ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający dość swobodnie wypowiada

się na tematy proste, tematy bardziej złożone sprawiają mu kłopoty

1 p.

bardzo ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający ma kłopoty z wypowiadaniem się na tematy proste

0 p.

brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna; zdający nie jest w stanie

wypowiedzieć się nawet na tematy bardzo proste

 

 

2.3 Kryteria oceniania poprawności struktur leksyklano-gramatycznych

           

Kryteria te odnoszą się do całej wypowiedzi zdającego, łącznie z rozmową wstępną. Zasady oceny poprawności struktur leksyklano-gramatycznych w wypowiedzi zdającego są przedstawione poniżej:

 

 Tabela D

 

4 p.

sporadyczne błędy leksykalne i gramatyczne, nie zakłócające komunikacji

3 p.

dość liczne błędy leksykalne i gramatyczne, nie zakłócające komunikacji lub czasami

zakłócające komunikację

2 p.

liczne błędy leksykalne i gramatyczne, zakłócające komunikację

1 p.

bardzo liczne błędy leksykalne i gramatyczne, w znacznym stopniu zakłócające komunikację

0 p.

brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna

 

 

2.4 Kryteria oceny wymowy

           

Należy pamiętać, że oceniana jest całą wypowiedź, razem z rozmową wstępną w sposób następujący:

 

Tabela E

 

2 p.

brak błędów w wymowie LUB błędy w wymowie nie zakłócają komunikacji

1 p.

ędy w wymowie czasami zakłócają komunikację

0 p.

 • ędy w wymowie często zakłócają komunikację LUB uniemożliwiają zrozumienie komunikatu
 • brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna

 

 

 

2.5 Kryteria oceny płynności wypowiedzi

Oceniania jest cała wypowiedź zdającego, w tym rozmowa wstępna. Szczegółowe kryteria są przedstawione poniżej:

 

Tabela F

 

2 p.

w wypowiedzi nie występują pauzy LUB występują pauzy, które czasem są nienaturalne,

jednak nie zakłócają odbioru komunikatu

1 p.

pauzy w wypowiedzi występują często i są nienaturalne; zakłócają czasami odbiór komunikatu

0 p.

 • pauzy w wypowiedzi występująbardzo często i sąnienaturalne; zakłócająodbiór komunikatu
 • brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna

 

 

2.6 Kryteria oceny zdających, którzy nie przystąpili do wszystkich zadań

           

Kryteria te dotyczą oceny zakresu i poprawności struktur leksykalno-gramatycznych, wymowy oraz płynności wypowiedzi. Maksymalną liczbę punktów, możliwą do uzyskania przez zdających, którzy nie przystąpili do wszystkich zadań, przedstawia to poniższa tabela:

 

Tabela G

 

LICZBA ZADAŃ, DO

KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁ

ZDAJĄCY

ZAKRES STRUKTUR

LEKS.-GRAM.

POPRAWNOŚĆ

STRUKTUR LEKS.-

GRAM.

WYMOWA

PŁYNNOŚĆ

WYPOWIEDZI

2 zadania

maks. 2 punkty

maks. 2 punkty

maks. 2 punkty

maks. 2 punkty

1 zadanie

maks. 1 punkt

maks. 1 punkt

maks. 1 punkt

maks. 1 punkt