Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
<< Lis 2021 >> 
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Reklama
Rekrutacja
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 marca 2010 20:24

Informacje dotyczące szkoły są zawarte w niniejszej prezentacjiUlotka z informacjami dotyczącymi rekrutacji: 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2017:

 

 • 28 maja - 22 czerwca 2018 roku - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 22 - 26 czerwca 2018 roku - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • 11 lipca 2018 roku, godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • 11 - 13 lipca 2018 roku (do godz. 12:00) - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły (złożenie oryginałów dokumentów),
 • 16 lipca 2018 roku, godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Absolwenci gimnazjum, którzy chcą podjąć naukę w roku szkolnym 2018/2019 w I LO powinni w dniach 28.05 - 22.06.2018r.. zarejestrować się poprzez system rekrutacji elektronicznej:

 

Krok po kroku - jak korzystać z rekrutacji elektronicznej K L I K N I J

 


Punkty za świadectwo ( maks. 100):


Język polski, matematyka i dwa wskazane przedmioty:

celujący: 18 pkt.
bardzo dobry: 16 pkt.
dobry: 12 pkt.
dostateczny: 8 pkt.
dopuszczający : 2 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania 72.

 

18 pkt. - inne osiągnięcia wyszczególnione na świadectwie gimnazjalnym (kilkakrotne wystąpienia tego samego osiągnięcia jest punktowane tylko raz)

 

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień,

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;


2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 – 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

IV.2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu , wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym żę maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

V. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. (§ 7 rozporządzenia).Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 7 pkt.

 

Egzamin gimnazjalny (maks. 100 pkt.):


- język polski - maks. 20 pkt.
- historia i wiedza o społeczeństwie - maks. 20 pkt.
- matematyka - maks. 20 pkt.
- przedmioty przyrodnicze - maks. 20 pkt.
- język obcy nowożytny - maks. 20 pkt.

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie
 • matematyki
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 • języka obcego nowożytnego

  przeliczane są na punkty wg zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

 •  

   

  Więcej informacji w dziale Nachylenia.

  Pełna treść zarządzeń oraz innych aktów prawnych poniżej.

  >>ZARZĄDZENIE NR 1 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego.<<

  >>ZARZĄDZENIE NR 4 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty.<<

  >>Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego<<