ZESTAWIENIE WYNIKÓW MATURY 2010
Przystąpienie do matury zadeklarowało uczniów 173
Liczba wydanych świadectw 173
Zdało uczniów 100,00%
szkoła 100,00%
powiat 92,70%
województwo 91,50%