ZESTAWIENIE WYNIKÓW MATURY 2011
Przystąpienie do matury zadeklarowało uczniów 178
Liczba wydanych świadectw 175
Zdało uczniów 98,30%
szkoła 98,30%
powiat 90,30%
województwo 92,80%